Bilder

Flygarfesterna Mohed 1970, bilden utlånad av Kurt Winkvist.
Burken Rockfolket 1975. Foto Ö.Persson.
Rock Ragge Mohed 1975. Foto Ö.Persson.
Harpo på Flygarfesterna 1975. Foto Ö.Persson.
Flygfesterna 1968.
Göingeflickorna. Foto Ivar Andersson Olberget.
Foto Ivar Andersson Olberget.
Foto. Ivar Andersson Olberget.