Vägbilder

Röjning efter byvägen 2012. Foto V. Norman.
Byvägen vid "Söderlunds" 1979 Foto Laila Bloom.