PALMIA

Blandare till Ryssland. Foto Ö.Persson

Personal 1985. Foto Ö.Persson.

Monteringen 1983, Ove Söderholm och Lennart Nylander. Foto K.Å.Lingman.

Montering av snöslunga 1983, Rolf Lind och Anders Olsson. Foto K.Å.Lingman.

Monteringen 1986. Evert Andersson och Rolf Lind. Foto K.Å.Lingman.

Anders Olsson vid fräsen. Foto Ö.Persson.

Per Nord vid borrmaskinen. Foto Ö.Persson.

Evert Andersson och Ove Söderholm i plåtverkstaden. Foto Ö.Persson.

Kjell Flodin vid svarven. Foto Ö.Persson.

Börje Eriksson svetsar matarskruvar. Foto Ö.Persson.

Henric Fors bygger omrörare 1982.Foto Ö.Persson.

Ingemar Glämsta och Gunnar Olsson tar fikapaus. Foto Ö.Persson.

Elgurun Lennart "Peckis" Nylander i högform. Foto Ö.Persson.

Gunnar Olsson och Benny Rönn svetsar blandare. Foto Ö.Persson.

Maskinchef Per-Arne Karlsson. Foto Ö.Persson.

Sven Ek bygger en 200 kvarn. 1982. Foto Ö.Persson.

Örjan Persson vid en färsbehållare. Foto Ö.Persson.

Fikapaus vid monteringen 1982. Foto Ö.Persson.

Palmia firmafest idrottsgården Mohed. Foto Ö.Persson.

Firmafest Mohed 1982. Foto Ö.Persson.

Firmafest Mohed 1982. Foto Ö.Persson.

Firmafest Mohed 1982. Foto Ö.Persson.

Firmafest Mohed 1983. Foto Ö.Persson.

Firmafest Mohed 1983. Foto Ö.Persson.

Firmafest Mohed 1983. Foto Ö.Persson.

Göteborgbesök på mässa 1988. Foto Ö.Persson.

Metartävling Bocksjön 1986.Foto Ö.Persson.

Pimpeltävling 1984 Florsjön. Foto Ö.Persson.

Prisutdelning vid Palmia. 1987 Foto Ö.Persson.

Prisutdelning vid Palmia.1987 Foto Ö.Persson.

Arbetsstyrkan när vi flyttat till nuvarande CFLs lokaler 1988. Foto Ö.Persson.

Arbetsstyrkan vid Mobodarnes lokaler.

Prisutdelning Mohed 1983. Foto Ö.Persson.

Firmafest Mohed 1982. Foto Ö.Persson.

Arbetsstyrkan i Mobodarne.

Julklappsutdelning. Foto P.Nord

Julklappsutdelning. Foto P.Nord.

Fikapaus. Foto P.Nord.

Fikarummet Mohed. Foto P.Nord.

Fikarummet på numera CFLs lokaler övervåning. Foto P.Nord.

Fisketävling lötån. Foto P.Nord.

Arbete vid pelarborren. Foto P.Nord.

Ersons fliskross. Foto P.Nord.

Torsten Björk störtat i Palmiahuset Mohed 23/6 1987. Foto, Kuriren.

Palmia personal. Foto G.Olsson.