Kyrkbydalen Tyby intresseförening

Vägen

Byvägen slutet på tjugotalet.

Asfaltering av byvägen vid Kollonin. 1981. Foto Ö.Persson.

Byvägen 16maj -95. Foto Ö.Persson.

Översvämmning hösten -85 innan den större trumman lades ner. Foto Ö.Persson.

Byvägen på femtiotalet. Foto Per.E.Jonsson Innegården.

Plogning byvägen mot åkilarna, sent femtiotal. Foto Å.Larsson.

Gamla byvägen mellan Rolf Flodins och Peos. Foto Å.Larsson.

Gräsbrand vid Peos, gamla byvägen. Tidigt sextiotal. Foto Å.Larsson.

Byte av vägtrumma vid Prästgårn 2010. Foto B.Jonsson.

Rustning av byvägen hösten 2013. Foto Ö.Persson.

Kyrkbyskogen på väg ut i stora världen feb 2014. Foto Ö.Persson.

Ny vägbeläggning vecka 32 2014. Foto Ö.Persson.