Kyrkbydalen Tyby intresseförening

Kollo Kyrkbyn

Denna bild togs 1906 under byggets gång som sedermera blev kollonin.

Baksidan av bilden på stenhusbygget "kollo".

Stenhuset ca 1910.

Kollonihuset vintern 2012. Foto Ulf Holmström.

Huset som revs för att ge plats för stenhuset. Ca 1895.

Kollopersonal. Bilden utlånad av Anders Jonsson.

Personal vid Kollo.

Kollobarn. Bilden utlånad av Harry Tunong.

Personal och Kollobarn. Bilden utlånad av Harry Tunong.

Våren 2016. Foto Ö.Persson.

Kollo vinter -94. Foto Ö.Persson.

Orientering vid kollo -97. Foto Ö.Persson.

SM orientering 2019.