Fotoalbum

Olycka mellan bil och flyglan Moheds fältet sent femtiotal, Foto Ivar Andersson.

Bilen en Ford 55a. Foto Ivar Andersson.

Florsjön tidigt femtiotal. Foto Martin Holm.

Flygfoto över Korset Kinstaby Söderala på trettiotelet. Fotot utlånat av Kjell Söderlund.

Utförbergs 1953. Foto Karl-Erik Härdelin.

Nils-August Mokorset tidigt femtiotal.

Hildur Olsson Korset modist Atelje uthuset hos John Severin. Sent femtiotal.

" Telan " Gustav Lantz Mokorset tidigt sextiotal.

Tor Karlsson vid Norgrens motor Kinstaby. Sent femtiotal.

Texten talar för sig själv.

Tjuvjakt!!!

Moheds skola 1949. Foto P.I.Nöjdh.

Idrottsgården Mohed.

Underhållning Wij fäbodar.

Wij Fäbodar Trönö.

Gustav den sjätte på besök vid Mo kyrka.

Moheds skola 1961.

Hilding Korset.

Utanför Macken Mokorset sent sextiotal. Foto K.Söderlund.

Macken Mokorset sent sextiotal. Foto K.Söderlund.

Per-Göran Persson Torbjörn Blom vid Macken Mokorset sent sextiotal. Foto K.Söderlund.

Gamla bron Bergvik.

Järnvägsbron Bergvik.

Tidningsurklipp 1963.

Flygblad från tidiga flygarfester.

Någon som känner igen detta gäng?

Affärn i Hälsingmo. Tjugotal ?!

Sockenstugan Mo femtiotal. Fotot utlånat av Seved Ågren. Foto J.F. Wallstedt.

Florån Mohed ca 1955. Fotot utlånat av Seved Ågren. Foto J.F. Wallstedt.

Sulfatfabriken Marmaverken. Foto J.F. Wallstedt. Fotot utlånat av Seved Ågren.

Marmafabriken 1959. Foto Karl Hedelin.

Macken Mokorset ca 1938.

Näcktjärn Mohed år ?

Majorsstallet under regementet, grishus under sanatorietiden, Norrbacks Olles åkeri nu rivet. Foto Per Flordal.

Konsum Marmaverken.

Vattentornet Mohed. Foto Per Flordal.

Mobodarne station bygd 1916. Stins Sundell.

Mohedsfältet 1959. Foto Karl Hedelin.

Mohedsfältet 1959. Foto Karl Hedelin.

Mohedsfältet 1959. Foto Karl Hedelin.

Mohedsfältet 1959. Foto Karl Hedelin.

Gamla slakteri Mo. Vem sitter på grållen? Foto K.Hedelin.

Karl Hedelin och Harald Lindström Korset 1959.

Axel Bergkvist och Lars Jonsson Utförberg 1960. Foto K. Hedin.

Axel Bergkvist Verner Fredin och Harald Lindström på älgpass 1960. Foto K.Hedelin.

Elof Östansjö Korset. Foto K.Hedelin.

Bernad Bergström Korset. Foto K.Hedelin.

SM Möbler "fatigghuset" femtiotal.

Mohed Näcktjärn årtal?

Affären Mohed.

Mohed.

Adolf Olssons manufaktur affär. Gamla kafet Fredins till höger nu rivet.

Interiör Adolf Olssons affär.

Florkvarn.

Florsbackakvarn byggd ca 1875. Biden utlånad av Clary Fallgren.

Norrlanders Mohed. Bilden Utlånad av Clary Fallgren.

Moheds skola 1942. Bilden utlånad av Clary Fallgren.

Jaktlag i Mo ca1950. Bilden utlånad av Clary Fallgren.

Moheds skola 1960. Bilden utlånad av Clary Fallgren.

Moheds skola 1962. Bilden utlånad av Clary Fallgren.

Olle Norman Moheds flygfält ca 1950. Bilden utlånad av Clary Fallgren.

Solnedgång Florsjön aug -15. Foto Ö.Persson.

Moheds vattenskidklubb 1981. Bilden utlånad av Kurt Winkvist.

Moheds camping 1981. På trappen Gun Adalen och Barbro Winkvist. Bilden utlånad av Kurt Winkvist.

Moheds camping 1981. Kurt Winkvist drev Moheds Camping från 1969 till 1995. Bilden utlånad av Kurt Winkvist.

Midsommarfirande Moheds camping 1981. Bilden utlånad av Kurt Winkvist.

Plan landat på Florsjön 1983. Bilden utlånad av Kurt Winkvist.

Mohedsfältet Oringen 1981.

Av scannat vykort. Mokorset.

Av scannat vykort. Mokorset.

Av scannat vykort. Florsjön.

Torsten Ahlander Mokorset.

Busstidtabell 1949.

Bussprislista 1949.

Fika i Mokorset. Foto. Ivar Andersson.

Skurning av Kyrkan i Mo, kyrkvaktmästare Nordlund. Bilden utlånad av Maria Gahn.

Mo kyrka 1963. Bilden utlånad av A.Jonsson.

Mo Skola 1965. Bilden utlånad av A.Jonsson.

Asfaltering av väg 50 vid Korset sommar 2020.

Serveringen Mohed sommaren 2021. Foto Ö.Persson.

Serveringen Mohed sommaren 2021. Foto Ö.Persson.

Top Cats på Mohed 2012. Foto Ö.Persson

Svenne Rubins på Mohed 2012. Foto Ö.Persson.